ZŠ Kubranská cesta počas svojej 45-ročnej existencie vychovala nemálo schopných a šikovných ľudí, položila základ na ceste za vzdelaním a profesiou celým generáciám. Naša ZŠ vytvára čo najprirodzenejšie prostredie na prácu deťom rôznych skupín. Táto rôznorodosť však vôbec nie je prekážkou dobrého spolunažívania detí, pedagógov a umožňuje im tešiť sa z výsledkov spoločných snažení.

 fotoskoly.jpg (106207 bytes)

Malebné prostredie ovenčené Strážovskými vrchmi je ideálnym prostredím pre vzdelávanie a spĺňa najprísnejšie estetické a zdravotné kritériá. Rozľahlé trávnaté plochy okolo školy, telocvične a školskej jedálne poskytujú priestor pre športovanie a hry detí počas prestávok alebo v školskom klube. Pod korunami stromov sa často konajú aj vyučovacie hodiny.

História Zaspomínajme si
45. výročie školy Jarná vychádzka
 

V rozprávke je to aj tak ...2006

  týždeň hlasného čítania
  zelená škola
  škola v prírode
  návšteva družobnej školy 2005
  * superstar 2005 *
 


 Bodka na mape
     Na mape sveta maličkom
     ohraničenom kúštičku 
     vyhľadám bodku.Tu bývam.
     Koľko krás je ukrytých v tej bodke!
     Hory, lúky, polia. A koľko potôčikov!
     Jeden nám tečie cez dvor.
     Škoda, že ho nevidieť.            
  

 (úryvok z práce ocenenej v súťaži Európa v škole)

Aktuality

V rozprávke je to tak 2007
galéria úspešných
Pytagoriáda
zápis do I. ročníka
* Šport *
športové úspechy

 

posledná aktualizácia: 23.04.2007