znak.gif (4409 bytes)

Základná škola
Kubranská 80, 911 01 Trenčín
tel : 032/743 40 08 , 032/743 27 59
fax : 032/ 743 27 55

e-mail: zs_kubra@zskubranskatn.edu.sk

 

- základný variant vyučovania na 1. stupni
- rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov na 2. stupni
- edukácia intelektovo nadaných detí - projekt ERIN
- integrácia sluchovo postihnutých

- školské špotrové stredisko so zameraním na futbal

zavinac.gif (25129 bytes)